Jouw CoworkFriday

Wil jij ook een CoworkFriday organiseren? Wil je mensen een context bieden waarin nieuwe verbindingen kunnen ontstaan, mensen elkaar helpen, van elkaar leren en elkaar inspireren?
Ergens op een leuke plek bij jou in de buurt? Bijvoorbeeld bij een bedrijf waar je nieuwsgierig naar bent? Of wil je dit graag voor jouw bedrijf door ons laten organiseren?

Wat je nodig hebt is:
 • een ruimte waar ongeveer 15-20 mensen kunnen werken
 • wifi 
 • koffie/thee 
 • een datum 
 • mensen die je wilt uitnodigen
Wat een CoworkFriday een CoworkFriday maakt is:
 • het is open: iedereen is welkom en kan gratis naar binnen
 • het is makkelijk anderen te ontmoeten, o.a. doordat iedereen in dezelfde ruimte werkt of zelfs aan één grote tafel (een paar extra ruimtes voor overleg en/of bellen is handig maar niet noodzakelijk)
 • alles gaat spontaan, er wordt niks vooraf georganiseerd. (Zo ontstond er op de eerste CoworkFriday een workshop over LinkedIn toen meerdere mensen daar nieuwsgierig naar bleken.)
 • er is een "wat is jouw vraag"-bord waarop iedereen de vraag waar hij graag mee geholpen wordt op kan schrijven.
 • er is een gezamenlijke lunch waar iedereen aan me kan doen. De lunch wordt soms aangeboden door de plek waar CoworkFriday te gast is. Anders wordt het door de organisatoren meegenomen. De kosten voor de lunch worden dan verdeeld over wie er meeluncht.
 • het is heel waardevol om na de lunch een korte werkvorm te doen voor uitwisseling. Bijvoorbeeld Gave Dingen Doen lunchpitch begeleidt door één van de Gave Dingen Doen facilitators. Of een andere werkvorm voor uitwisseling/kennismaking die we je graag meegeven.
 • elke CoworkFriday sluit af met een borrel. Dit wordt bijna altijd aangeboden door de plek waar CoworkFriday te gast is. Anders vragen we in de uitnodiging/aankondiging aan de coworkers om hiervoor iets mee te nemen.
 • Degene(n) die het organiseert is(/zijn) er zelf de hele dag en heet iedereen die nieuwe binnenkomt welkom of let erop dat dit gebeurt (kan ook door andere coworkers).
Hoe jouw dag een CoworkFriday wordt:

Mail ons alle info over jouw dag via coworkfriday@zonza.nl. Dan nemen we contact met je op en verkennen we hoe we jouw dag als CoworkFriday op de website kunnen zetten. En we helpen je met dat wat je nodig hebt om het helemaal neer te zetten, zoals logo en bekendmaking via social media.Vragen? Stuur een mailtje naar coworkfriday@zonza.nl of bel 06-43545885.

Met onze hulp:
Wil je graag een CoworkFriday bij jouw bedrijf of op jouw mooie locatie ontvangen? En geef je het organiseren van deze context graag (voor een deel) uit handen? Wij verkennen graag of en hoe we voor jou een CoworkFriday neerzetten! Neem contact op: coworkfriday@zonza.nl of 06-43545885.